wersja językowa / language version / language version

 

oddział Matuszewska

03-876 Warszawa
CITY POINT ul. Matuszewska 14
plac do procedury uproszczonej
05-270 Marki
ul. Piłsudskiego 119
fax:
+48 22 761 90 31
e-mail:
Piotr Styczyński

telefon +48 22 761 91 02
mobile +48 602 470 174

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040