wersja językowa / language version / language version

 

oddział Olszowa k/Kędzierzyna Koźle

Miejsce Uznane
47-143 Olszowa
ul. Europejska 6
Gmina Ujazd
Krystyna Malcherczyk
 
mobile:
+48 512 035 534
e-mail:

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040