wersja językowa / language version / language version

 

Odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a ustawy VAT - odroczenie terminu płatności podatku VAT

Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a ustawy VAT.

Podstawą prawną do zastosowania odroczenia obowiązki płacenia VAT-u przy procedurze dopuszczenia do obrotu jest artykuł 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64 poz 332). Artykułem tym od 1 kwietnia 2011 wprowadzone zostały istotne ułatwienia w zakresie rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji, w tym zniesiony został obowiązek złożenia zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku rozliczenia podatku z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.

Agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. zapewnia profesjonalną obsługę celną, przygotowując jednocześnie klientów do stosowania wymogów art. 33A ustawy VAT.

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

  • możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu przywozu towarów dla importerów z Polski,
  • rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej,
  • importer stosując powyższą procedurę może szybciej obracać swoim kapitałem, ponieważ nie musi zamrażać środków pieniężnych w kwotach VAT-u w urzędach podatkowych,
  • możliwość skrócenia czasu odprawy celnej oraz ograniczenia ilości rewizji mając na uwadze posiadany przez naszą agencję celną Takism-Pol status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

Klientów zainteresowanych naszą nową ofertą serdecznie zapraszamy i prosimy o przesyłanie zapytania na adres e-mail

info (at) taksim-pol (dot) com (dot) pl
lub bezpośredni kontakt telefoniczny na numer +48 22 679 31 88.

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040