wersja językowa / language version / language version

 

linki

System ISZTAR - Informacja Taryfowa
http://isztar.mf.gov.pl/
Narodowy Bank Polski
http://nbp.pl/
Ministerstwo Finansów - Służba Celna RP
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna
Krajowa Izba Gospodarcza
http://kig.pl/
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
http://www.ijhar-s.gov.pl/
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie
http://wsse.waw.pl/
Główny Inspektorat Weterynarii
http://wetgiw.gov.pl/

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040