wersja językowa / language version / language version

 

oferta

 • Obsługa handlu wewnątrzwspólnotowego UE
  • obsługa dokumentów handlowych w postaci papierowej i elektronicznej
  • deklaracje Intrastat ze zgłoszeniem elektronicznym (XML) i archiwizacją
  • faktury wewnętrzne
  • zestawienia miesięczne VAT UE
 • Obsługa handlu pozawspólnotowego - zgłoszenia celne
  • dopuszczenie do obrotu
  • wywóz
  • procedury gospodarcze
  • tranzyt
 • Transport lotniczy, morski i drogowy
 • Powierzchnie magazynowe - wynajem
 • Powierzchnie biurowe - wynajem
 • Konfekcjonowanie - rozpakowanie, pakowanie, metkowanie, etykietowanie, sortowanie, przygotowania do wysyłki
 • Konsolidacja ładunków dla klienta końcowego
 • Tranzyt - karnety TIR, obsługa elektroniczna przez NCTS, gwarancje tranzytowe, monitoring
 • Otwieranie karnetów TIR w procedurze uproszczonej (jako przedstawiciel pośredni)
 • DWC, CMR, świadectwa pochodzenia, EUR1, ATR
 • Obsługa zgłoszeń mienia przesiedlenia
 • Wnioski i odwołania do Urzędu Celnego
 • Integracja z systemami AIS, AES, NCTS, e-Intrastat, ZEFIR 2, OZOS 2, PUESC
 • Rejestracja firm na stronie Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC)
 • Agencja Celna Cargo
 • Magazyn Celny

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040