wersja językowa / language version / language version

 

kontakt

TAKSIM-POL - Agencja Celna / Magazyn Celny
Warszawa, Gdynia, Mszczonów, Marki, Nowy Konik, Pruszków

Centrala
tel +48 22 679 31 88
Oddziały
Kontakt do oddziałów Agencji znajdą Państwo w sekcji Oddziały.

dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Taksim-Pol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane są przetwarzane, dostępna jest pod adresem http://taksim-pol.com.pl/do.htm

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040