wersja językowa / language version / language version

 

oddział Mszczonów

96-320 Mszczonów
ul. Fabryczna 6/10
telefon:
+48 46 857 29 66
fax:
+48 46 857 29 67
e-mail:
kierownik:
Beata Gabrylewicz

mobile +48 602 219 628

Wprowadzanie towarów na WOC - Wolny Obszar Celny w Mszczonowie

Korzystanie z usług oferowanych przez Wolny Obszar Celny daje przedsiębiorcom możliwości ulg i zwolnień w opłatach celnych i podatkowych, korzystne warunki dla produkcji i działalności usługowej oraz ułatwienia w prowadzeniu operacji importowych i eksportowych.

Obrót towarowy:
  • Towary niewspólnotowe wprowadzone do WOC korzystają z zawieszenia należności celnych i podatkowych na cały okres pozostawania towaru w WOC;
  • Nie wymaga się także złożenia zabezpieczenia należności celno-podatkowych;
  • Towary dostarczone do WOC spoza Unii i wyprowadzane z WOC do krajów nie będących członkami UE są wolne od kontyngentów ilościowych i wartościowych oraz konieczności uzyskania pozwoleń przywozu lub wywozu;
  • Transakcje handlowe prowadzone na terenie WOC nie podlegają opodatkowaniu zarówno podatkiem VAT, jak też podatkiem od czynności cywilno-prawnych;
  • Wprowadzenie towaru do WOC może nastąpić na podstawie faktury handlowej lub faktury pro-forma;
  • Możliwe jest wyprowadzanie towaru partiami, co pozwala optymalizować regulowanie należności celno-podatkowych.

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040