wersja językowa / language version / language version

 

oddział Pruszków

05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 18
e-mail biuro:
e-mail magazyn:
Jacek Hul
jacek hul@taksim-pol.com.pl
mobile +48 604 931 852
Piotr Styczyński

mobile +48 602 470 174
Marcin Rabenda

mobile +48 785 778 484

 

Już nie trzeba otwierać karnetów w Urzędach Celnych!
Obejmowanie towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS z użyciem stempla "TIR - upoważniony nadawca"


PL AEOC
440000100040